กิจกรรมวิชาการเครือข่ายพระเพลิง

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิชาการสู่ชุมชน ตำบลพระเพลิง เทิดพระเกียรติ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายประสิทธิ์ พรหมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง เป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมงาน จำนวน ๘ โรงเรียน

IMG_7175 IMG_7184 IMG_7185 IMG_7190 IMG_7209 IMG_7217 IMG_7218 IMG_7232 IMG_7280 IMG_7333 IMG_7337 IMG_7347 IMG_7377 IMG_7405 IMG_7409 IMG_7468

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา