งานนักประดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติให้หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://rrm.nrct.go.th/

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา