วันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 4 ธันวาคม 2557

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

ณ อาคารอเนกประสงค์

วันที่ 4 ธันวาคม 2557

นายประสพ  สงเคราะห์   เป็นประธานพิธี

อบต. ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผอ. คณะครู,นักเรียน

และชุมชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

1000100110021003100410051006

ติดต่อเรา