เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายวังทอง

ตามที่โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคณภาพการศึกษาตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุม การพิจารณาคัดเลือก”ครูดีศรีสระแก้ว” ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เวลา 13.30 น.ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุม เป็นโรงเรียนบ้านโคกน้อย ตามวันและเวลาเดิม(วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น.

ติดต่อเรา