ขอเชิญประชุม

ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายหาดไทรทอง และผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายคลองอุดมซับ  อำเภอคลองหาด เชิญประชุม ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557    เวลา 09.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1