ทัศนศึกษา อนุบาลแสนสนุก

วันที่ 3 ธันวาคม 2557

โรงเรียนบ้านสี่แยก

ได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษา 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

t1

t2

t3 t4

t5

t6

t7

t33

ติดต่อ สพป.สก.1