Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (สพฐ.)

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จัดสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (ระดับ สพฐ.) มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบจำนวน 27 คน

010203040506

ติดต่อ สพป.สก.1