พิธีถวายสัตย์ฯสพป.สระแก้ว เขต ๑

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน และต่อมาได้จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

IMG_5511 IMG_5518

IMG_5500IMG_5535 IMG_5572 IMG_5586 IMG_5592 IMG_5601

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1