ทดสอบ Per O-net ป.6 ( สพฐ.)

 

วันที่ 3  ธันวาคม  2557

โรงเรียนบ้านลุงพลู  

ต.โคกปี่ฆ้อง  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1

1.1

1

4

3

2

5

6

7

ติดต่อ สพป.สก.1