สอบ Pre O-net สพฐ.

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

สอบ Pre O-net ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14428_743914199010338_2581092811190722446_n 10264322_743914172343674_8523035769744588379_n 10428014_743914372343654_3502410369504787894_n 10430400_743914325676992_2119373910299856774_n 10533122_743914249010333_1409990623251925512_n

ติดต่อเรา