มอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมอบวุมิบัตรบัณฑิตน้อย

28 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมอบวุมิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2556ณหอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ  44_resize 43_resize 42_resize 38_resize 39_resize 40_resize 41_resize 37_resize 36_resize 35_resize 34_resize 30_resize 31_resize 32_resize 33_resize 29_resize 28_resize 27_resize 26_resize 25_resize 24_resize 22_resize 23_resize 21_resize 20_resize 19_resize 18_resize 14_resize 15_resize 16_resize 17_resize 13_resize 12_resize 11_resize 10_resize 9_resize 8_resize 6_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 1_resize
ติดต่อเรา