แจ้งโรงเรียนที่สั่งจองสินค้า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

ให้โรงเรียนที่สั่งจองสินค้า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 มารับสินค้าได้แล้ว ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา