พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิายน พ.ศ.2557 และได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในบริเวณโรงเรียนรวมถึงถนนตลอดทั้งสองข้างทางในชุมชนโดยรอบโรงเรียนอีกด้วย

ติดต่อเรา