จัดเวทีการแสดง

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557

คณะครูโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ นำโดย ผอ.ปราโมท  อัมรักษ์

ช่วยจัดเวทีการแสดง ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 และกระทรวงการท่องเที่ยว

ในงานกาชาด ประจำปี 2557

1 2 3 4 5 6

ติดต่อ สพป.สก.1