ค่ายคุณธรรม (ธรรมะพัฒนาจิต) เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557

โรงเรียนบ้านสี่แยก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม (ธรรมะพัฒนาจิต)

ณ วัดสี่แยก

page1

page2

page3

page4

page5

page6

page7

page8

 

ติดต่อเรา