ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ บันทึกเทป

นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัหวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

IMG_7168 IMG_7169 IMG_7170 IMG_7172

ติดต่อ สพป.สก.1