งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิด “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณพุทธมณฑลสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันจันทร์ที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

page1 page2 page3 page4 page5 page6

ติดต่อ สพป.สก.1