ร่วมใจสานสายใย..งานกาชาดสระแก้ว

1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ อุทยานพุทธมณฑลจังหวัดสระแก้ว โดยโรงเรียนบ้านมหาเจริญไดมีคณะครูและนักเรีย้นเข้าร่วมแสดงกิจกรรามบนเวทีในพิธีเปิดงานดังกล่าว ชมภาพคลิ๊กhttp://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?164

ติดต่อ สพป.สก.1