แข่งขันฟุตบอลและรับมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมทุนการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล  และรับมอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา
จากชมรมฟุตบอล GUNNER  FC  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเกษม
ระหว่างวันที่ 29-30 เดือนพฤศจิกายน 2557

page 021202

page 021201

ติดต่อเรา