บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม  ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557            

ร่วมกับทหารจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

2-12-57-2

2-12-57-1

ติดต่อเรา