เชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2557

และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557

ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

**การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากี

ติดต่อ สพป.สก.1