ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายวังน้ำเย็น

ด้วยอำเภอวังน้ำเย็นได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงเรืยนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมพิธี ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

หมายเหตุ  แต่งเครื่องแบบเต็มยศ หรือ เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

ติดต่อ สพป.สก.1