ขอ Mail โรงเรียนเพื่อทำ iCloud

ด้วย สพป.สระแก้วเขต 1 จะทำช่องทางสื่อสารกับโรงเรียนโดยใช้ iCloud ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการ File
ที่ทันสมัย รวดเร็ว ในลักษณะ   Any Where-Any Time ในการจัดการระบบนี้ใช้ Google App จำเป็นที่โรงเรียน
ต้องมี Mail ของ Gmail  จึงขอความร่วมมือโรงเรียนโปรดสมัคร Gmail ของโรงเรียน แล้วส่งไปสพป.ผ่าน icloud เขต
ซึ่งเป็น icon ด้านซ้ายมือของ Website เขต หรือ คลิกที่นี่  ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2557
ขอบคุณ

รองเรือง  จันทพันธ์

หมายเหตุ วิธีตั้งชื่อ Mail โปรดไปดูที่ iCloud

ติดต่อเรา