แจ้งโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการส่งแบบลดหย่อนภาษี ปี 2558

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เกี่ยวกับการส่งแบบลดหย่อนภาษี ปี 2558  ขอให้ส่งแบบลดหย่อนภาษีโดยเร็ว  เนื่องจากจะต้องนำไปคีย์ในระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการหักภาษี  หากโรงเรียนใดไม่ส่งจะใช้ข้อมูลเดิม

ติดต่อเรา