เรียนผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเขาฉกรรจ์

ด้วยอำเภอเขาฉกรรจ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2557  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์  โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ  บริเวณหน้าตลาดเขาฉกรรจ์  ในวันที่  5  ธันวาคม  2557  เริ่มเวลา  07.00 น.  การแต่งกาย  ข้าราชการเครื่องแบบเต็มยศ  อำเภอเขาฉกรรจ์จึงขอเชิญข้าราชการครูทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้paperpaper2

ติดต่อเรา