เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลวังทอง ขอเชิญประชุม

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคณภาพการศึกษาตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุม การพิจารณาคัดเลือก”ครูดีศรีสระแก้ว” ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
เวลา 13.30 น.

ติดต่อเรา