Pre O-net ปีการศึกษา 2557

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 27 คน

010203040506

ติดต่อเรา