ประกาศ !! โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บประชาสัมพันธ์ www.akschool.ac.th

ติดต่อเรา