ขอเชิญร่วมการประกวดร้องเพลงรักชาติ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทขับร้องเดี่ยว เพื่อหาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับภาค ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โทร ๐๓๗ – ๔๒๕๐๒๙ – ๓๐ (ท่านสามารถดาน์โหลดเพลงที่ใช้ในการประกวดได้ที่ http://www.m-culture.go.th/index.php/th หัวข้อ ข่าวทั่วไป ในกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย)

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา