สอบ Pre O- net ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ทำแบบทดสอบ Pre O-net ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1 2 1513832_741504939251264_7410193675647246172_n 10801621_741505062584585_9150939719629830865_n IMG_0008

ติดต่อ สพป.สก.1