เดินทางส่งผอ.ย้าย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูร่วมเดินทางไปส่งผอ.ทวีศักดิ์  พึ่งบัวย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองปรือ

DSCF8099 DSCF7690 DSCF7744 DSCF7753 DSCF7757 DSCF7936 DSCF7954 DSCF7969 DSCF8031

ติดต่อเรา