ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านวังดาราจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือ การจัดงานต้อนรับ คณะชอปเปอร์และนักบุญเพื่อชีวิต และกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังดารา

1417097210566 1417097226540
1417097224381 1417097219028
1417097208422 1417097206015
1417097214758 1417097202690
ติดต่อ สพป.สก.1