กิจกรรมวัน “วชิราวุธ”

โรงเรียนบ้านวังดาราจัดกิจกรรม ถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “วชิราวุธ” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

 14168957610631416895749717
14168957705331416895797393
14168957332341416895756117
14168958056811416895790186
ติดต่อเรา