ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557

ตามที่ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ตามลายละเอียดที่แนบ

หนังสือแจ้งโรงเรียน+ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.สระแก้วเขต 1

ติดต่อเรา