ขอเชิญแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญเยาวชนร่วมการประกวดแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ในวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สอบถาม โทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๓๑

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา