สร้างขวัญและกำลังใจเพื่อเป็นศิริมงคล

สร้างขวัญและกำลังใจเพื่อเป็นศิริมงคล

“นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองปรือ เข้ารับพรจากพระอธิการทองดี ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ผู้อุปถัมป์โรงเรียน เพื่อเป็นศิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00น. ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Admin: K. Photchanee

ติดต่อเรา