สพฐ.จัดรายการเปิดรั้วการรับนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมรับชมการดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘” ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ ทีวี

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา