ให้ข้าราชการครูมารับผลงานทางวิชาการคืน

ให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับผลงานทางวิชาการที่ส่งเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลับคืน

ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 หากล่วงเลยเวลาดังกล่าว ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการทำลายต่อไป

หมายเหตุ  ฝากผู้อื่นมารับได้

รายชื่อ

ติดต่อเรา