เชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2557

และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น   เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  วันที่  5  ธันวาคม  2557

ในวันพุธที่  3  ธันวาคม  2557  เวลา  09.30  น.  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากี

ติดต่อ สพป.สก.1