เดินทางไปส่งครูย้ายกลับภูมิลำเนา จ.ระยอง

นางสาวธมณ กระแสสินธุ์ ย้ายกลับภูมิลำเนา จ.ระยอง
พร้อมทั้ง นางชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
กล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึก
ในวันอังคารที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
และเดินทางไปส่งวันพุธ ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
LEE1 LEE2 LEE3 LEE4 LEE5 LEE6 LEE7 LEE8 LEE9 LEE10 LEE11 LEE12 LEE13 LEE14 LEE15 LEE16 LEE17 LEE18 LEE19 LEE20 LEE21 LEE22 LEE23 LEE24 LEE25 LEE26 LEE27 LEE28 LEE29 LEE30 LEE31 LEE32 LEE33 LEE34 LEE35 LEE36 LEE37 LEE38 LEE39 LEE40 LEE41 LEE42 LEE43 LEE44

ติดต่อเรา