พิธีถวายราชสดุดี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2557

0000000000

ติดต่อเรา