รองชนะเลิศอันดับ ๑ เซปักตะกร้อหญิง กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

0001101201 02 03 04 05 06 07 08 09   091