โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ ต.สระขวัญ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายตำบลสระขวัญ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในการนี้ประธานได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดโครงการในครั้งนี้ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

IMG_4526 IMG_4533 IMG_4536 IMG_4549 IMG_4552 IMG_4559 IMG_4562

IMG_4519 IMG_4516 IMG_4515

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1