ลูกเสือหนองปรือถวายราชสดุดี

“ข้าลูกเสือ เชื้อไทย ใจเคารพ ขอน้อมนบ บาทบงสุ์พระทรงศรี

พระบาท มงกุฏเกล้า จอมเมาลี ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา”

นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ เมื่อวันที 25 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองปรือเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ เหล่าลูกเสือยังได้บำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกันทำความสะอาด วัด โรงเรียน และชุมชนบ้านหนองปรือ อีกด้วย

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Admin: K. Photchanee

ติดต่อ สพป.สก.1