การคัดเลือก “ครูมืออาชีพ” ประจำปี 2557

ด่วนที่สุด   ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดให้มีการคัดเลือก “ครูมืออาชีพ” ประจำปี 2557 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ขึ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นี้ สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก ปฏิทิน ใบสมัคร และแบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ให้ศึกษาใน Remotedrive กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลบนหน้าเว็บไซด์ ของ สพป.สระแก้ว  เขต 1 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศน.ชื่นจิตร์ เกิดแจ้ง โทร. 081-377-9101 

ติดต่อ สพป.สก.1