แจ้งผู้รับบำนาญที่สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงการ UNDO กบข.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  กำหนดจัดประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ พศ.2494 (UNDO) ในวันอังคารที่  9  ธันวาคม 2557  เวลา  09.00-11.30 น.
ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว  จึงขอเชิญผู้รับบำนาญที่สนใจเข้าร่วมฟัง  แจ้งรายชื่อได้ที่คุณบุญเชิด
โทร. 037-425468  หรือ  085-2827779   ภายในใันที่  4   ธันวาคม  2557

ติดต่อเรา