ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสระขวัญ

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  โดยมีท่านเรือง   จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อ สพป.สก.1