25 พฤศจิกายน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

25 พฤศจิกายน “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี

และบำเพ็ญประโยชน์

DSC00884 DSC00887 DSC00896 DSC00897 DSC00905 DSC00914 DSC00923 DSC00932 DSC00959 DSC00975 DSC00983 DSC00988 DSC01009 DSC01034

ติดต่อ สพป.สก.1