ลูกเสือสระแก้วถวายราชสดุดี

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีคณะลูกเสือจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธี ในการนี้ประธานได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการลูกเสือจังหวัดสระแก้ว อีกด้วย

DSC_0268

DSC_0276 DSC_0271  DSC_0266 DSC_0254

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1