ผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคลองทราย

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง  ชาวบ้านคลองทรายและคณะครู

ร่วมตอนรับคณะผ้าป่าศิษย์เก่า ในวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DSCF7594 DSCF6846 DSCF6867 DSCF6898 DSCF6975 DSCF6984 DSCF6988 DSCF7078 DSCF7123 DSCF7157 DSCF7363 DSCF7367 DSCF7484 DSCF7494 DSCF7533 DSCF7540 DSCF7575 DSCF7582

ติดต่อ สพป.สก.1